10L/AGOR-0007 Grupo Parlamentario Popular. | Trámites

ORGANIZACION DEL PARLAMENTO

10L/AGOR-0007 Grupo Parlamentario Popular.


Trámites

25/6/2019 Registro de entrada número 2883/2019
Entrada del asunto
25/6/2019 Registro de entrada número 2884/2019
Entrada de escrito
25/6/2019 Registro de entrada número 2885/2019
Entrada de escrito
28/6/2019 Registro de entrada número 2894/2019
Entrada de escrito
28/6/2019 Registro de entrada número 2895/2019
Entrada de escrito
28/6/2019 Registro de entrada número 2896/2019
Entrada de escrito
28/6/2019 Registro de entrada número 2897/2019
Entrada de escrito
28/6/2019  Mesa del Parlamento
Calific. y ad. a tr.
3/7/2019 Registro de entrada número 2911/2019
Entrada de escrito
3/7/2019 Registro de entrada número 2912/2019
Entrada de escrito/sust./desig. de miembros
3/7/2019 Registro de entrada número 2913/2019
Entrada de escrito
9/7/2019 Registro de entrada número 2923/2019
Entrada de escrito
9/7/2019  Mesa del Parlamento
Calific. y ad. a tr.
12/8/2019 Boletín Oficial del Parlamento Nº 25/2019 Documento PDF
Publicación miembros Grupos Parlamentarios y Portavoces
12/8/2019 Boletín Oficial del Parlamento Nº 25/2019 Documento PDF
Publicación escritos comunicación de elección de Presidente
10/9/2019  Mesa del Parlamento
Calific. y ad. a tr.
10/9/2019  Mesa del Parlamento
Calific. y ad. a tr.
10/9/2019 Registro de entrada número 3603/2019
Entrada de escrito
10/9/2019 Registro de entrada número 3605/2019
Entrada de escrito
13/9/2019 Registro de entrada número 3766/2019
Entrada de escrito
13/9/2019 Registro de entrada número 3767/2019
Entrada de escrito
18/9/2019 Boletín Oficial del Parlamento Nº 45/2019 Documento PDF
Publicación composición Grupos Parlamentarios/alta-baja
18/9/2019 Boletín Oficial del Parlamento Nº 45/2019 Documento PDF
Publicación miembros grupos parlamentarios/presidencia
4/10/2019 Registro de entrada número 4319/2019
Entrada de escrito
4/10/2019  Mesa del Parlamento
Calific. y ad. a tr. de escrito/admitido
3/12/2019 Registro de entrada número 5969/2019
Entrada de escrito
12/12/2019 Registro de entrada número 6337/2019
Entrada de escrito
12/12/2019  Mesa del Parlamento
Calific. y ad. a tr. de escrito/admitido
7/5/2021 Registro de entrada número 5783/2021
Entrada de escrito
12/9/2022
Registro de entrada número 202210000008986

Entrada de escrito
12/9/2022
Registro de entrada número 202210000008988

Entrada de escrito
12/9/2022  Mesa del Parlamento
Calific. y ad. a tr. de escrito/admitido
12/9/2022
Registro de entrada número 202210000009049
Entrada de escrito
20/9/2022 Boletín Oficial del Parlamento Nº 368/2022 Documento PDF
Publicación miembros grupos parlamentarios/presidencia