7L/AGOR-0001 Sesión Constitutiva: 25 de junio de 2007. | Trámites

ORGANIZACION DEL PARLAMENTO

7L/AGOR-0001 Sesión Constitutiva: 25 de junio de 2007.


Trámites

20/6/2007 Registro de entrada número 1479/2007
Entrada de escrito
25/6/2007  Pleno del Parlamento
Inicio de tramitación en Pleno
25/6/2007  Pleno del Parlamento
Elección de la Mesa del Parlamento
25/6/2007 Registro de entrada número 1597/2007
Entrada de escrito
10/7/2007 Registro de entrada número 1652/2007
Entrada de escrito
19/7/2007 Registro de entrada número 1684/2007
Entrada de escrito
25/10/2010 Registro de entrada número 5075/2010
Entrada de escrito
28/10/2010 Registro de entrada número 5126/2010
Entrada de escrito
28/10/2010  Mesa del Parlamento
Calific. y ad. a tr. de escrito para Pleno
3/11/2010 Boletín Oficial del Parlamento Nº 337/2010 Documento PDF
Publicación composición Mesa/modificación
16/11/2010  Pleno del Parlamento
Elección de la Mesa del Parlamento  Ver texto D.S. Ver diario de sesiones 130/2010 Vídeo 1 Vídeo 2
8/2/2011 Registro de entrada número 412/2011
Entrada de escrito
8/2/2011 Registro de entrada número 413/2011
Entrada de escrito
8/2/2011  Mesa del Parlamento
Calific. y ad. a tr. para Pleno
8/2/2011  Pleno del Parlamento
Elección de la Mesa del Parlamento  Ver texto D.S. Ver diario de sesiones 140/2011 Vídeo 1  Ver texto D.S. Ver diario de sesiones 140/2011 Vídeo 1
10/2/2011 Boletín Oficial del Parlamento Nº 57/2011 Documento PDF
Publicación composición Mesa/modificación