9L/AGOR-0001 Sesión Constitutiva: 23 de junio de 2015. | Trámites

ORGANIZACION DEL PARLAMENTO

9L/AGOR-0001 Sesión Constitutiva: 23 de junio de 2015.


Trámites

23/6/2015 Pleno del Parlamento
Inicio de tramitación en Pleno

Diario de sesiones 1, de 23/06/2015

Vídeo 23/06/2015
23/6/2015 Pleno del Parlamento
Elección de la Mesa del Parlamento

Diario de sesiones 1, de 23/06/2015

Vídeo 23/06/2015
7/7/2015 Entrada de escrito
Registro de entrada número 2440/2015
13/7/2015 Entrada de escrito
Registro de entrada número 2451/2015
14/7/2015 Entrada de escrito
Registro de entrada número 2474/2015
6/7/2018 Mesa del Parlamento
Calific. y ad. a tr. para Pleno
17/7/2018 Publicación composición Mesa/modificación
Boletín Oficial del Parlamento Nº 320/2018 Documento PDF
17/7/2018 Pleno del Parlamento
Elección de la Mesa del Parlamento

Diario de sesiones 126, de 18/07/2018
Diario de sesiones 125, de 17/07/2018

Vídeo 17/07/2018
Vídeo 18/07/2018
19/7/2018 Publicación composición Mesa/modificación
Boletín Oficial del Parlamento Nº 323/2018 Documento PDF